Hvad

REKOMMANDERET skaber steder for og med mennesker

REKOMMANDERET arbejder med strategisk byudvikling og byggeri med et fagligt afsæt i sociologi, kommunikation og arkitektur.

Som rådgivere i bygge- og byudviklingsprojekter har REKOMMANDERET arbejdet for og med en lang række kommuner, fonde, boligselskaber, udviklere, entreprenører og andre rådgivere som fx arkitekter, landskabsarkitekter og ingeniører.

Det faglige afsæt har skabt en rød tråd igennem de mange forskelligartede projekter, som REKOMMANDERET har bidraget til at forme, udvikle og løse i løbet af de seneste 13 år.

Gennem tiden har REKOMMANDERET bidraget i alle faser af et projekt – og i mange forskellige setups. De senere år har de i særlig grad bidraget til at udvikle opgaveformuleringen i samarbejde med kunden, inden selve opgaveløsningen bliver sat i gang.

Igennem hele forløbet af et projekt bruger Søren og Marianne deres særlige sæt af kompetencer til at udvikle og sætte ord og grafik på projekternes vision og identitet.

 

Kerneydelser

// Strategi- og programudvikling

REKOMMANDERET bidrager til at forme og udvikle projekterne, mens de stadig er på idéplan eller i deres vorden. Her arbejdes der tæt sammen med kunder og eventuelle andre rådgivere for at få så mange perspektiver med, at projektet gøres robust, så det kan “sendes ud over rampen” – fx som udviklingsstrategi, udviklings- og kvarterplan, konkurrenceprogram.

Arbejdet tager afsæt i tre vigtige principper:
1) Kombinér top-down og bottom-up
2) Fokusér på spørgsmålene (ikke svarene)
3) Skab mening

// Bruger- og interessentinvolvering og samskabelse

REKOMMANDERET faciliterer forandringsprojekter og inviterer brugere, borgere og interessenter med ind i projektrummet, så de mange forskellige vidensformer – herunder den lokale viden – kan bringes i spil i projektudviklingen, og så man kan udvikle det ejerskab og medejerskab, som langt de fleste projektudviklere sigter efter.

Arbejdet tager afsæt i en opdeling af:
1) Forandringsproces
2) Designproces
3) Beslutningsproces

// Identitets- og stedsskabelse

REKOMMANDERET formgiver og udvikler specifikke identiteter og steder socialt, organisatorisk og fysisk – på samme tid. Steder kan være alt fra bygninger til byrum, bydele, byer, pladser, campus, landsdele eller øer.

Arbejdet tager afsæt i tre-trins-raketten:
1) Giv det et navn
2) Giv det et logo
3) Sæt en dato for at markere igangsættelsen

 

FIRMAPRÆSENTATION

Rekommanderet firmapræsentation (PDF)