Ny model for deleøkonomi: “Ingen har det hele – sammen har vi alt”


Rekommanderet har udviklet en ny, konkret model til at fremme deleøkonomi i forbindelse med nyt byggeri. Modellen sparer kvadratmeter og skaber samtidig nye fællesskaber.


 

Vi skal deles mere om pladsen. Det gælder både i yderområderne, hvor befolkningen skrumper og efterlader halvtomme faciliteter, og i byerne, hvor der kommer flere til på mindre plads. Heldigvis kan man få utroligt meget ud af at dele – det er blandt andet erfaringen på Mols.

Detaljeret puslespil

Landsbyerne på Mols har besluttet sig for at arbejde mere sammen om deres aktiviteter og bygninger. Med det faldende befolkningstal er der nemlig ikke grundlag for, at hver landsby for eksempel har hvert deres forsamlingshus og hver deres idrætshal. I forbindelse med landsbyklyngesamarbejdet Mols i udvikling har Rekommanderet derfor lavet et detaljeret samlet værdi-, aktivitets- og rumprogram ud fra samtaler med de mange aktører. Med programmet, der samlede alle foreningernes nuværende aktiviteter og behov under samme tag, kunne der bygges mindre, bedre og for færre penge, hvilket gjorde projektet meget mere realiserbart.

Den komplicerede øvelse lykkedes på grund af Rekommanderets særlige tilgang til interessevaretagelse. De spørger ikke bare folk, hvad de vil have, men lytter til og analyserer behovene.

»Vores udgangspunkt er at finde ud af, hvor lidt der skal til. Derfra bygger vi på nedefra. Forskellige aktører har forskellige behov, men i stedet for at lægge dem sammen i en lang ønskeliste, der hurtigt bliver hundedyr at realisere, lægger vi et snit i behovene. Vi finder overlap og mønstre og muligheder for at sammenlægge både organisering, funktioner, aktiviteter og faciliteter. Man kan kalde det en slags puslespil. På den måde minimerer vi kravene, giver mindre at bygge og udnytter det, man har,« forklarer Marianne Houen Schmidt.

Ikke set før

Den tilgang, Rekommanderet har brugt, er ifølge direktør i Lokale og Anlægsfonden Esben Danielsen helt ny:

»Vi kalder det lige nu Mols-modellen, for den måde at gøre det på har vi ikke set før. Man går altid i gang med at tegne huset først. Og så sker der ikke så meget nyt. Lige så snart man tegner et nyt hus, så låser folk sig fast på, hvor de skal være, og hvordan de skal agere, og så bliver det bare noget med, at man deler toilet og depotrum, fordi man ikke kan se, at man kan gøre andre ting i fællesskab.«

»På Mols har Rekommanderet kørt en proces, der respekterer foreningernes ejerskab og behov, men samtidig hjælper dem med at tænke nyt. Normalt svarer alle foreninger, at de gerne vil have mere af det, de har i forvejen. Men nu kan man pludselig se, at der er nogle ting, der er fede at være fælles om, og der er kommet en helt anden forståelse for, hvor vigtige fællesarealer er. Alt det kommer naturligt ud af hele det her arbejde, Rekommanderet har lavet,« siger Esben Danielsen.

Nye fællesskaber

Deleøkonomi i forbindelse med byggeri er langt fra kun en spareøvelse. Tilgangen giver også ny værdi for brugerne og nye fællesskaber.

»Når man dyrker forandringsprocessen, har det en effekt på, hvordan det endelige byggeri bliver taget i brug. Samskabelse fremmer fællesskabet og forbereder det, så folk er villige til – og glæder sig til – at deles om det nye sted, når det står færdigt,« forklarer Søren.

På den måde forebygger man mange af de almindelige startproblemer og konflikter, der ofte opstår, når et nyt byggeri til mange aktiviteter tages i brug. Det skaber langt større ejerskab hos brugerne, som har været med og givet input gennem hele processen fra start til slut, forklarer Søren og tilføjer:

»Hvis det færdige byggeri fejres med hjemmebag, har vi vundet. For så er det i høj grad blevet brugernes og ikke kun de professionelles projekt.«

 


 

LOKALE LØSNINGER – GENERALISERBARE METODER

I Lokale og Anlægsfonden har man gjort Mols-modellen til et arbejdsredskab, der også kan bruges i en masse andre projekter. For ud over at udvikle lokale løsninger, arbejder fonden med at skabe og formidle den læring og inspiration, der bliver afledte effekter af de konkrete projekter.

Hos Rekommanderet har man den samme ambition, og derfor bliver der ofte udviklet metoder, værktøjer og modeller som en del af opgaveløsningen; både fordi det giver værdi for det konkrete projekt, men også fordi det kan have en afsmittende virkning på de fremtidige projekter.

Lær af Mols i udvikling