Sagt om REKOMMANDERET

REKOMMANDERET forstår og kombinerer mange forskellige behov

»De er rigtigt gode til at få folk til at arbejde i samme retning.«
– Katinka Hauxner, bystrategisk rådgiver og indehaver af Hauxner

»Vi har fået kvalificeret en række løse tanker oppe i hovedet på en hel masse mennesker, og fået en fælles retning på det. Så vi har et fælles billede af, hvad der skal til, og en klar tryghed for at være på rette spor.«
– Grith Mortensen, formand for “Mols i Udvikling”

»De er altid undersøgende og interesserede i at forstå brugere på alle niveauer – fra den socialt belastede beboer i en boligbebyggelse til en højtstående embedsmand i kommunen.«
– Lars Jess Hansen, forretningsområdedirektør hos Enemærke & Petersen

»Da vi valgte Søren, talte vi med nogle stykker, som kendte ham i forvejen, og fik at vide, at han var rigtigt god at have med til netop processer med mange forskellige aktører, fordi han er god til at skabe et fælles sprog og skabe en tryghed omkring sig og er god til at tale med de mange forskellige målgrupper.«
– Maj Green, direktør i Gladsaxe Kommune

»Søren kan navigere i nogle meget store, tunge beslutninger og strategier, der skal skabes og rulles ud. Og så i det næste øjeblik være seriøs om og indlevet i ‘dagligdags problemer’, som man kunne have en tilbøjelighed til at sparke til indkast. Men der har Søren en evne til at behandle tingene på en seriøs måde, og folk oplever, at deres problemstillinger – hvad enten de er store eller små – bliver taget seriøst og bliver håndteret.«
– Uffe Bay-Smidt, partner hos KANT Arkitekter og ressourceansvarlig i TRUST

»Søren er rigtigt god til at sætte sig i modtagerens sted.«
– Mette Kilde, teamleder i Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune

»Marianne har en analytisk tilgang, men hun har også en inkluderende tilgang. Folk føler sig mødt, hørt og forstået. Hun tager udgangspunkt i folks behov og ønsker«
– Grith Mortensen, formand for “Mols i Udvikling”

»Marianne har været god til at have en respekt for de individuelle ønsker men har også udfordret dem, så vi gik fra forholdsvis mange kvadratmeter til et meget reduceret kvadratmeterantal – et antal, som sidder godt i maven.«
– Grith Mortensen, formand for “Mols i Udvikling”

»Empati er nok et nøgleord«
– Morten Christiansson, Centerdirektør i Servicecentret på Rigshospitalet

REKOMMANDERET engagerer sig fagligt og personligt

»Det er et fantastisk, brændende engagement, de begge to lægger i opgaverne. Det er jo ikke bare et professionelt samarbejde; det er også menneskene bagved, man får.«
– Uffe Bay-Smidt, partner hos KANT Arkitekter og ressourceansvarlig i TRUST

»De er proaktive medspillere, der tør komme med egne takes på løsninger. Til forskel fra andre går de meget aktivt ind og vil gerne være med til at præge projektet. Og det er egentlig fedt, at man kan trække sig et skridt tilbage og så lade dem løbe med bolden.«
– Lars Jess Hansen, Forretningsområdedirektør hos Enemærke & Petersen

»Søren investerer meget af sig selv og sin egen person i projekterne, og det kan man mærke. Hans engagement stråler igennem alle opgaver, og han virker, som om alle opgaver er valgt med hjertet og med omhu. Det er altid interessante, vigtige opgaver, der søger hen til Søren.«
– Katinka Hauxner, bystrategisk rådgiver og indehaver af Hauxner

»Søren er ikke bare en konsulent. Han brænder for det, han laver. Det er ret tydeligt.«
– Mette Kilde, teamleder i Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune

»De flyttede nærmest ind på kontoret, og det er en fed måde at gøre det på, at det bliver noget, som vi gør sammen.«
– Siv Raun Andersen, projektchef for Områdefornyelsen Kulbanekvarteret

»I samarbejdet – og det gælder dem begge to – er der altid let til smil og godt med humor. Det skader jo ikke.«
– Esben Danielsen, direktør i Lokale- og Anlægsfonden

REKOMMANDERET kan navigere i det komplekse og uforudsigelige

»Alt det, de har lavet, har skabt en modenhed, der gør, at de kan træde ind på alle niveauer i forskellige projektsammenhænge.«
– Lars Jess Hansen, Forretningsområdedirektør hos Enemærke & Petersen

»Den stærkeste måde, de arbejder strategisk på, er ikke at skrive fine dokumenter, som mange gør, men at det strategiske afsæt hele tiden er en krumtap for det konkrete arbejde.«
– Esben Danielsen, direktør i Lokale- og Anlægsfonden

»Søren har en meget stærk forståelse for, hvad det er for en situation, vi er i, og hvad der skal til for at komme i mål.«
– Rasmus Brandt Lassen, byggechef i Byggeri København

»Søren fik utroligt nemt en god fornemmelse af opgaven. Han havde en fantastisk fin forståelse for de udfordringer, vi stod med i en opgave, som er langt ved siden af det, vi plejer at arbejde med. Han kunne agere i uforudsigeligheden og bidrog til at få den bragt lidt i orden og rammesat.«
– Maj Green, direktør i Gladsaxe Kommune

»Søren er god til at lytte til og gøre en indsats for at forstå den virkelighed, han møder.«
– Mette Kilde, teamleder i Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune

» Søren er god til at tænke langsigtet (…) Marianne er i stand til hurtigt at forstå, hvad der bliver sagt, og at gøre det til noget, der er forståeligt for andre.«
– Kim Thinggaard, direktør i TRUST og ansat hos E&P

»Hvis du har sådan en konsulent-konsulent, så kan du godt føle, at de bare vil presse noget ned over hovedet på dig. Det har vi ikke følt her. Marianne har udfordret os, men hun har også lyttet til det gode argument.«
– Grith Mortensen, formand for “Mols i Udvikling”

REKOMMANDERET udfordrer folk til at tænke og gøre nyt

»Jeg er vild med den måde, Søren laver prototyper og tester dem af, i stedet for længere projektforløb. Det er en inspirerende måde at arbejde på, at arbejde i de her sprints. Og så er han god til det der overraskelsesmoment, som både vidner om faglig dygtighed og overskud.«
– Mette Kilde, kontorchef i Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune

»Søren er innovativ, og han er ikke bange for at lave om på idéerne, hvis vi bliver klogere undervejs. Han er i proces og hele tiden med til at løfte overliggeren.«
– Rasmus Brandt Lassen, byggechef i Byggeri København

»Rekommanderet er gode til at skabe processer, der giver mening, og ikke bliver sådan nogle påklistrede inddragelsesprocesser, men hvor man bruger nogle andre metoder, der er mere involverende.«
– Katinka Hauxner, bystrategisk rådgiver og indehaver af Hauxner

»Deres alternative, bredere brugerinddragelse skaber ejerskab og forandring.«
– Esben Danielsen, direktør i Lokale- og Anlægsfonden

»Deres arbejdsmetoder gør, at nogle gange opstår der noget uventet. Det er inspirerende at være med til.« – Uffe Bay-Smidt, partner hos KANT Arkitekter og ressourceansvarlig i TRUST

»Det har været godt at få nogle helt andre aspekter på projektet. At få mennesker ind, der ser tingene på en anden måde.«
– Kim Thinggaard, direktør i TRUST og ansat hos E&P

»Marianne har været med til at skabe en proces, der respekterer foreningernes ejerskab og behov, men samtidig hjælper dem med at tænke nyt.«
– Esben Danielsen, direktør i Lokale- og Anlægsfonden

»Det, der er styrken, er, at vi kan se os selv i slutproduktet. At det ikke er en rådgiver eller konsulent, der kommer med en eller anden model, de har udtænkt, men at vi har udtænkt det sammen med Søren, og at det er ham, der har udfordret os og skubbet os derhen.«
– Mette Kilde, teamleder i Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune

»De er mennesker med en masse erfaring, så de kan også udfordre. Nogle gange kan de være en slags Djævelens advokat. Det har man jo også brug for.«
– Siv Raun Andersen, projektchef for Områdefornyelsen Kulbanekvarteret

»Det var ikke nogen hyldevarer, Søren bragte i spil.«
– Maj Green, direktør i Gladsaxe Kommune